El Romanço de Llorenç

La Vella Fam – Pei Hwee Tan i Francesc Torrent

És la narració a dues veus d’una possible història —entre llegendària i veritable— de Llorenç.

Amb tota la humilitat / exposarem el relat

que a través de gent ben sàvia / a naltros ens ha arribat.

(Aquests savis…) Els uns són dels vostre poble / els qui en compten amb més anys,

i els altres, els més petits, / que tenen despert l’esprit.

I si la història no quadra / anirem junts al mercat,

ens comprarem una col / i ens hi posarem fulles.

Lloc: Pati de Les Quintanes

Dia i hora: divendres 7 d’octubre a les 23h i dissabte 8 d’octubre a les 20:30h.

Durada: 40 minuts

Pei Hwee Tan ha treballat 10 anys al Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, un grup de persones que recerquen en l’ofici del teatre i investiguen sobre la possibilitat de l’Art com un vehicle de treball sobre si mateix. Des del 2009, resideix a Barcelona i continua el seu treball creatiu sobre la veu i la corporalitat.

Francesc Torrent Gironella, després d’estudiar Lletres a la universitat es va interessar per la transmissió viva de la paraula, que el va dur a infiltrar-se al món del teatre. Durant 7 anys treballa com a actor a Itàlia. Actualment continua la recerca a Barcelona.


simbiòtic 2011

%d bloggers like this: